Perkthim holandisht shqip online dating video101course online dating

Posted by / 14-Sep-2017 23:24

Poshtëshënimet e shtuara më 1993 ndihmojnë në kthjellimin e këtyre pikave.Nëse dëshironi të instaloni sistemin GNU/Linux, ju këshillojmë të përdorni një nga shpërndarjet GNU/Linux 100% software i Lirë. Projekti GNU është pjesë e Lëvizjes për Software të Lirë, një fushatë mbi lirinë e përdoruesve të software-it.Përpjekjet ekstra për ta bërë të xhirojë në makina më të vogla do t’u lihen atyre që duan ta përdorin në to.Për të shmangur ngatërresa të tmerrshme, ju lutemi, shqiptojeni -në te fjala ‘GNU’, kur është fjala për emrin e projektit.Nuk pranoj ta thyej solidaritetin me përdoruesit e tjerë në këtë mënyrë.Nuk mundem, me dëshirën time, të nënshkruaj një marrëveshje moszbulimi apo një marrëveshje lejeje software-i.Për komunikime, do të provojmë të ofrojmë mbulim për UUCP, MIT Chaosnet, dhe protokollet Internet.GNU-ja synon fillimisht makinat e llojit 68000/16000 me kujtesë virtuale, ngaqë këto janë makinat më të thjeshta për ta bërë të xhirojë në to.

Do të bëjmë krejt përmirësimet që ia vlejnë, bazuar në përvojën tonë me sisteme të tjera operative.

Gjatë 1987-s, u përditësua pakëz, për ta mbajtur në një hap me zhvillimet; që atëherë, duket se më e mira është të lihet i pandryshuar.

Që prej asaj kohe, kemi nxjerrë ca mësime mbi disa keqkuptime të rëndomta, të cilat, me ndihmën e një shprehjeje ndryshe, mund të shmangen.

GNU-ja, që është shkurtim për Gnu's Not Unix, është emri i një sistemi të plotë software-i, të ngjashëm me Unix, të cilin po e shkruaj që ta jap lirisht te cilido që mund ta përdorë. Kontribute në kohë, para, programe dhe pajisje na janë shumë të nevojshme.

Deri sot kemi përpunuesin Emacs të teksteve me Lisp për shkrim urdhrash për përpunuesin, një diagnostikues në nivel burimi, një gjenerator përtypjesh ("parser") të përputhshëm me yacc, një "linker", dhe nja 35 mjete të dobishme ("utilities").

perkthim holandisht shqip online dating-60perkthim holandisht shqip online dating-55perkthim holandisht shqip online dating-84

One thought on “perkthim holandisht shqip online dating”

  1. And we even have a free trial so you can try it out and see what you think before you go any further. My own journey is a long story - ask me about it sometime, if you see me online - but I realized early on how difficult it was for lesbians to meet each other.

  2. We can assure you that whatever the event, your visit will not be the last one. Be our guest again and again until Aqua hotel becomes “your hotel”.